Historiador denunciado por familiares de um dirigente falangista

13 de Fevereiro de 2007

O reconhecido historiador Dionísio Pereira, especialista na história do movimento operário na Galiza e na repressom genocida aplicada contra as classes populares durante o franquismo, foi denunciado por familiares do antigo presidente da Cámara de Cerdedo (comarca de Tabeirós), pola publicaçom de dados concretos de repressores.

Durante o recentemente concluído Ano da Memória, as instituiçons públicas quigérom evitar qualquer pedido de responsabilidades aos repressores, assumindo algumhas entidades populares e investigadores comprometidos com a causa antifascista, como Dionísio Pereira, o dever de falar nom apenas das vítimas, mas também dos assassinos.

A falta de decisom das forças governantes, ditas "de esquerda", e das instituiçons do actual regime monárquico permitem que os parentes dos repressores queiram ainda assumir a continuaçom do "legado" sinistro dos dirigentes franquistas. É o caso da família de Francisco Nieto, que foi presidente da Cámara de Cerdedo na década de 50, além de chefe local da Falange durante os dias que se seguírom ao golpe militar de 1936.

Dionísio Pereira foi denunciado por ter publicado as seguintes linhas: "Persoas sinaladas pola súa presunta participación en diversas manifestacións da represión: Angel, Luis e Manuel Gutiérrez Torres (xefe da Falange, alcalde de Cerdedo nos anos 40 e 50), Eligio e Francisco Nieto (falanxistas).", incorporando à denúncia umha outra citaçom de umha intervençom no Congresso da Memória decorrido em Narom em Dezembro de 2003.

A família do dirigente falangista eixige umha retractaçom do investigador, que já negou essa possibilidade, referindo como fonte os testemunhos orais da vizinhança da zona referentes a "malheiras, multas, roubos, detençons e humilhaçons". Dionísio Pereira ratificou-se na sua informaçom, afirmando que "está em jogo a dignidade das vítimas", incluindo familiares de pessoas assassinadas polos fascistas.

Tal e como o próprio historiador sublinha, "podemos estar no começo de umha estratégia para cortar as actividades de historiadores e colectivos debruçados nesta temática, aproveitando os inegáveis traços conservadores (por utilizar umha expressom suave) do aparelho judicial: de aqueles pós da Transiçom, venhem estes lodos".

Pola nossa parte, de Primeira Linha queremos fazer público o nosso apoio ao historiador Dionísio Pereira, ao tempo que denunciamos a passividade institucional, que permite que os fascistas de hoje continuem a reivindicar o genocídio e a repressom dos seus antecessores, e ainda pretendam calar as vozes que luitam por reivindicar a memória de todo um povo massacrado polo fascismo.

Eis a carta escrita polo próprio Dionísio Pereira em que explica os termos da acçom promovida pola família do referido fascista contro ele:

Dionisio Pereira González

A/a dos amigos /as historiadores e responsables das asociacións de recuperación da memoria:

A familia (residente en Pontevedra) do antigo alcalde de Cerdedo (dende 1950) e xefe local de Falange nos días que seguiron ao golpe militar, Manuel Gutiérrez Torres, familia que tamén está emparentada con outro falanxista de primeira hora, Francisco Nieto, tenme presentado unha demanda de conciliación que se verá o día 15 de febreiro ás 11h no Xulgado de Paz de Cerdedo, por publicar no libro "A IIª República e a Represión franquista no Concello de Cerdedo" editado en 2006 por "Verbo Xido" a seguinte frase:

"Persoas sinaladas pola súa presunta participación en diversas manifestacións da represión: Angel, Luis e Manuel Gutiérrez Torres (xefe da Falange, alcalde de Cerdedo nos anos 40 e 50), Eligio e Francisco Nieto (falanxistas)...."

Tamén o fan por unha frase semellante publicada no meu traballo incluído nas Actas do Congreso da Memoria celebrado en Narón en decembro de 2003.

Esixen que me retracte, que publique esa retractación nos mesmos medios nos que foron escritas as frases devanditas e que acepte unha indemnización polos danos e perxuízos sufridos, "en la cuantía que se determinará en el momento procesal oportuno". Como é evidente, eu nin podo nin quero retractarme, posto que esas persoas foron sinaladas por numerosas fontes orais como participantes nunha represión na que se pasearon a 7 veciños, houbo malleiras, multas, roubos, detencións e humillacións se taxa, etc. etc. Non podo, pois, por que non podo faltar á verdade, e porque tamén está en xogo a dignidade das vítimas. O problema é que só teño fontes orais, posto que como sabedes, os paseos, as malleiras, os roubos, etc. non teñen a penas referencias documentais (só en casos moi excepcionais) e ficaron impunes. Ademáis, eu non utilizarei nunca as miñas fontes orais como testemuñas nun xuízo, porque non podo implicar nesa situación tan desagradable a persoas de máis de 80 anos, que confiaron en min e que xa saben o que foi a represión fascista porque aturaron con ela na súa mocidade. Algúns, ademáis, son familiares directos dos asasinados.

En conclusión, está en xogo a liberdade de expresión e o mantemento "per secula seculorum" da impunidade dos agresores, asumida hoxendía polos seus descendentes. A maiores, aqueles que se beneficiaron do franquismo, pretenden seguir facéndoo en retrospectiva. Entendo, pois, que isto sobarda a cuestión persoal, e debera ser tomado en conta xunto con outros "incidentes" similares que están a acontecer (no Grove e en Cambados, por exemplo), por todas aquelas persoas e entidades que vimos traballando na recuperación da memoria da represión franquista, e, se é posíbel, darlles unha resposta colectiva. Por algunhas informacións, me consta que a familia en cuestión tivo presións externas, non sei de quén, pero posibelmente de círculos da dereita, para presentar a demanda. Polo tanto, se temos en conta as ameazas que comezan a proliferar, podemos estar no comezo dunha estratexia para cortar as actividades de historiadores e colectivos debruzados nesta temática, aproveitando os innegables trazos conservadores (por utilizar unha expresión suave) do aparato xudicial: daqueles polvos da Transición, veñen estes lodos.

Este comnicado que vos remito adxunto pode ser enviado axiña á prensa, co maior apoio posíbel de colectivos e persoas. En calquera caso, nós estamos polo labor de facer algo conxuntamente.

Saúde Dionísio Pereira

 

Voltar à página principal